فایل رایگان گسستگي در جريان هاي سرد کهکشاني دليلي بر وجود اقمار ناپيدا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گسستگي در جريان هاي سرد کهکشاني دليلي بر وجود اقمار ناپيدا :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

در راستای تحقیقات اخیر و مطرح شدن ماده تاریک برای توجیه شواهدی که با عالم شناخته شده قابل توضیح نیست محققان راه های مختلفی برای اثبات وجود ماده تاریک و یافتن ویژگی های آن دنبال کردند در اینجا به بررسی یکی از اینراه ها اثر زیر هاله های ماده تاریک روی جریان ها و ساختارهای سرد کهکشانی می پردازیم محاسبات عددی پیش بینی می کند که زیر هاله ها اثر ناچیزی بر انرژی جریان های داغ مانند جریان های ناشی از کهکشان کوتوله جبار Sgr دارند اما جریانهای سردی مانند palomar5وGD1 انتظار میرود که در طول عمر خود بسیار از زیر هاله های ماده تاریک متاثر شوند از این جهت برای این بررسی جریان Pal5 در نظر گرفته شده وباشبیه سازی اثر ماده تاریک راروی آن می سنجیم که در نتیجه چگالی سطحی جریان Pal5 گسسته می شود این نتایج بامشاهدات سازگاری داشته ونشان دهنده وجود جمعیتی از زیر هاله های ماده تاریک است که در مدل ACDM پیش بینی شده است

لینک کمکی