فایل رایگان محاسبه و مقايسه شار نوترون ها بر روي زمين سطح زمين و در بالاي جو در زمان شراره هاي خورشيدي و اثرات اين اختلاف شار بر روي ماهواره ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان محاسبه و مقايسه شار نوترون ها بر روي زمين سطح زمين و در بالاي جو در زمان شراره هاي خورشيدي و اثرات اين اختلاف شار بر روي ماهواره ها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

به دلیل اهمیت ماهواره ها در زندگی بشر و اسیب های که به دلیل از کار افتادگی آنها در زمان شراره های خورشیدی به صنعت وارد می شود در کار حاضر با استفاده از شبیه سازی با نرم افزار امره و فلوکا شار نوترون های آسیب زننده به قطعات الکترونیکی را محاسبه کرده ایم وسپس شار در حالت معمول را بر روی سطح زمین برای شهر تهران را وقتی پدیده خاصی نداریم بااستفاده از نرم افزار کورسیکا بدست اورده ایم با مقایسه این دوشار توانستیم میزان آسیب برای یک قطعه الکترونیکی خاص را محاسبه کرده و نشان دهیم آسیبی که شراره های خورشیدی به ماهواره ها میرسانند به چه میزان است

لینک کمکی