فایل رایگان مطالعه برخي جنبه هاي رويدادهاي پرانرژي خورشيدي در سپتامبر 2017

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه برخي جنبه هاي رويدادهاي پرانرژي خورشيدي در سپتامبر 2017 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در کار حاضر برخی ویژگی های پدیده پرانرژی خورشید در سپتامبر 2017 مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که شراره کلاس X8.2 تئوری استاندارد شراره های خورشیدی سازگار است. با بررسی میدان پتانسیل مشخص شد که این شراره از منظر مغناطیسی با زمین اتصال برقرار کرده که باعث هدایت SEP ها به فضای نزدیک زمین می شود سرعت پرتابه های جرم تاجی در R 7-18 2756+_100 km/s به دست آمد شبیه سازی IPATH برای بررسی شوک ناشی از رویداد صورت گرفت. بررسی NLFFF میدان مغناطیسی صورت گرفت که وجود جریان در مرکز هسته منطقه فعال و همچنین یک طاق از حلقه های برش خورده شار مغناطیسی را نشان میداد.

لینک کمکی