فایل رایگان مطالعه ساختار ديناميکي سحابي سياره نماي NGC1535 با اعمال شدت خطوط طيف برخوردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه ساختار ديناميکي سحابي سياره نماي NGC1535 با اعمال شدت خطوط طيف برخوردي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

با استفاده از الگوی بر هم کنش دو باد ستاره ای، تابع توزیع چگالی یک بعدی با تقارن کروی و قوانین پایستگی جرم، تکانه و انرژی توانستیم ساختار دینامیکی سحابی سیاره نمای NGC 1535 را مورد بررسی قرار دهیم. در این الگو علاوه بر محاسبات دینامیکی، شدت خطوط طیف برخوردی اکسیژن ، نیتروژن و گوگرد یکبار یونیده را محاسبه و با داده های رصدی مقایسه نمودیم

لینک کمکی