فایل رایگان ميدان اسکالر و ميدان ماکسول کلاسيک در پس زمينه ي کرم چاله ي ايستا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ميدان اسکالر و ميدان ماکسول کلاسيک در پس زمينه ي کرم چاله ي ايستا :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

نشان میدهیم که معادله ی موج میدان اسکالر در پس زمینه ی کرم چاله ی ایستا هم ارز معادله ی شرودینگر یک بعدی است. همچنین نشان می دهیم که رفتار نور در پس زمینه ی کرم چاله ی ایستا همانند رفتار نور در محیطی با ثابت دی الکتریک و تراوایی مغناطیسی معین است. این یافته ها ممکن است برای شبیه سازی کرم چاله ی ایستا به کار آید

لینک کمکی