فایل رایگان ناهمسانگردي کيهان شناسي در مدل گرانشي تعميم يافته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ناهمسانگردي کيهان شناسي در مدل گرانشي تعميم يافته :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

مشاهداتی وجود دارند که با مدل استاندارد کیهان شناسی همخوانی ندارند. از جمله ی آنها راستای مرجحی است که از بررسی طیف دمایی تابش زمینه کیهانی حاصل شده و به آن اصطلاحا محور اویل می گویند. این راستای مرجح می تواند ریشه در ناهمسان گردی فضایی عالم داشته باشد در این مقاله با در نظر گرفتن یک مدل گرانشی بردار-تانسوری، ناهمسانگردی بررسی گردیده و میزان ناهمسانگردی در حد زمان بی نهایت محاسبه شده است. مشاهده گردید که ناهمسانگردی به مقدار ثابتی میل میکند و این موضوع میتواند نشان دهنده ردپایی از راستای مرجح مشاهده شده در نقشه های تابش زمینه ی کیهانی باشد

لینک کمکی