فایل رایگان ارائه الگوريتم بهينه فشرده سازي سيگنال گفتار جهت انتقال از طريق شبکه اينترنت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه الگوريتم بهينه فشرده سازي سيگنال گفتار جهت انتقال از طريق شبکه اينترنت :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

فشرده سازی سیگنال در عصرحاضر یکی ازپرهیجانترین عملیات برای ارسال اطلاعات و رمز گشایی می باشد.فشرده سازی داده ها از بخشهای مهم انتقال و دریافت اطلاعات وپردازش سیگنال در سیستمهای مخابراتی است. نظریه ی جدید حس گری فشرده این امکان را مطرح میکند که اطلاعات از ابتدا به صورت فشرده دریافت شود. این نظریه به بررسی شرایط بازسازی کامل سیگنال مجهول از روی نمونه های فشرده شدهی آن میپردازد. در این رهیافت، هر اندازه گیری ترکیب خطی نمونه های سیگنال مجهول است و شرایط بازسازی کامل مربوط به نحوهی انجام این اندازه گیری ها، یعنی ماتریس اندازه گیری، و میزان کوتاه بودن سیگنال مجهول است. در این مقاله، یک سیستم شبکه عصبی مبتنی بر فازی اعمال میشود و در هنگام ارسال داده ها، عمل فشرده سازی بر روی سیگنال اعمال خواهد شد. سیگنال ارسالی دارای نویز است و با استفاده از چندین فیلتر و شبکه عصبی به سیستم آموزش داده شده است تا نویز موجود را حذف کند و هر چقدر آموزش نویز بیشتر باشد، حذف نویز بیشتر خواهد بود. سیگنال ارسالی از جنس صوت میباشد و نویز آن برق شهری 50 هرتز در نظر گرفته شده است.

لینک کمکی