فایل رایگان ارائه روشي نوين براي ناحيه بندي خودروها بر اساس پارامترهاي حرکتي در شبکه هاي بين خودرويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه روشي نوين براي ناحيه بندي خودروها بر اساس پارامترهاي حرکتي در شبکه هاي بين خودرويي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

این مقاله یک طرح پیشنهادی در جهت سازماندهی ناحیه و انتخاب رهبر ناحیه در شبکه های بین خودرویی بر اساس معیار پارامتر حرکتی سرعت انجام میشود که موجب بهبود در حفظ ارتباطات میگردد. طرح پیشنهادی با طرح CBLS1 در کارگاه شبیه سازی مقایسه گردیده است. نتایج نشان میدهند که طرح پیشنهادی در انتخاب رهبر پایدار در ناحیه مآثر میباشد.

لینک کمکی