فایل رایگان ارائه ي يک روش تخصيص منابع انرژي-کارآمد در مراکز داده سبز مبتني بر شبکه ي نرم افزار محور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه ي يک روش تخصيص منابع انرژي-کارآمد در مراکز داده سبز مبتني بر شبکه ي نرم افزار محور :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

با توجه به رشد روزافزون مراکز داده و افزایش مصرف انرژی در این بخش، ارائه راهکارهایی به منظور کاهش مصرف انرژی و حرکت به سمت مراکز داده سبز از اهمیت بالایی برخوردار است. منابع محاسباتی و منابع شبکه دو عنصر کلیدی مصرف کننده انرژی در مراکز داده محسوب میشوند، تخصیص انرژی-کارآمد این منابع یکی از راهکارهای موثر در کاهش مصرف انرژی مراکز داده میباشد. دو روش کلی برای تخصیص انرژی کارآمد منابع، تجمیع ماشینهای مجازی )به منظور استفاده بهینه از منابع محاسباتی( و همچنین تجمیع ترافیک )به منظور استفاده بهینه از منابع شبکه( میباشند. تجمیع ماشینهای مجازی بدون در نظر گرفتن منابع موجود شبکه، میتواند منجر به افزایش مصرف انرژی شبکه، بروز ازدحام در شبکه و کاهش کارایی مرکز داده شود. از سوی دیگر، روش تجمیع ترافیک بدون در نظرگرفتن بهینهسازی منابع محاسباتی میتواند منجر به افزایش مصرف انرژی مرکز داده گردد.در این مقاله یک روش جدید انرژی-کارآمد براساس مدیریت همزمان منابع محاسباتی و منابع شبکه برای مراکز داده مبتنی بر شبکه نرمافزار محور ارائه میشود. در روش پیشنهادی مهاجرت ماشینهای مجازی بصورت آگاه ازشبکه میباشد. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که روش پیشنهادی میتواند مصرف انرژی در مراکز داده را به طور میانگین حدود 30 درصد کاهش دهد

لینک کمکی