فایل رایگان ارائه يک چارچوب مدل اعتماد بر اساس ارزش ھاي اعتماد پويا در معماري محيط ابري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه يک چارچوب مدل اعتماد بر اساس ارزش ھاي اعتماد پويا در معماري محيط ابري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

رایانش ابری، طی سال های اخیر رو به محبوبیت گذارده وغولهای فناوری اطلاعات شروع به طراحی زیرساخت آن نموده اند . در این راستا، آینده سازمانهای بزرگ فناوری اطلاعات بر روی بستر و زیرساخت رایانش ابری بنا خواهد شد. ازاین رو، برای به تحقق رسیدن این فناوری، باید چالش هایی را برطرف نمود. استانداردسازی، امنیت و تعامل پذیری از نگرانیهای عمده برای تضمین در دسترس بودن ، قابلیت اعتماد و قابلیت اطمینان در این فناوری است. جهت توسعه قابلیت اعتماد و بهبود امنیت در رایانش ابری، روشهای گوناگون مختلفی وجود دارد. این مقاله، به بررسی مفهوم امنیت در رایانش ابری پرداخته است. ازاین رو برای بهبود امنیت در رایانش ابری، چارچوبی بر اساس مدل اعتماد تعریف شده است . می توان نتیجه گرفت که مدل اعتماد به طور موثر توسط کاربر برا ی انتخاب یک سرویس خاص جهت بهبود امنیت استفاده میشود

لینک کمکی