فایل رایگان انتخاب بهترين نرم افزار نوبت دهي آنلاين متن باز در حوزه سلامت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان انتخاب بهترين نرم افزار نوبت دهي آنلاين متن باز در حوزه سلامت :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

با افزایش جمعیت به خصوص در دهه اخیر، تعداد قرار ملاقاتهای از دست رفته در موسسات سلامت منجر به بروز مشکلات متعددی هم در طرف پزشک و هم در طرف بیمار شده است. در نتیجه، نیاز به یک سیستم وقتدهی قرار ملاقات آنلاین در این حوزه به چشم میخورد. همچنین، توسعه و پیشرفت در حوزه نرم افزارهای متن باز باعث تمایل بیشتری برای رفع نیاز با استفاده از نرم افزارهای این حوزه شده است. در حوزه نوبت دهی، نرم افزارهای متنباز متعددی با ویژگیهایی از جمله ارسال یادآورهای پیام کوتاه و پست الکترونیکی برای کاهش تعداد قرار ملاقاتهای از دست رفته، وجود دارند. در این مقاله، ابتدا پرکاربردترین نرم افزارهای متن باز نوبت دهی را شناسایی و معرفی کردهایم. سپس، با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با افراد متخصص، معیارهای انتخاب نرم افزارهای متن باز از دید توسعه دهنده مطرح و وزن دهی شدهاندنهایتا، بهترین نرم افزار نوبت دهی آنلاین با فرایند تحلیل سلسله مراتبی1 انتخاب شده است.

لینک کمکی