فایل رایگان بررسي اجمالي انواع روش هاي هوشمند براي مصرف انرژي در شبکه هاي ارتباطي بي سيم و نسل پنجم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اجمالي انواع روش هاي هوشمند براي مصرف انرژي در شبکه هاي ارتباطي بي سيم و نسل پنجم :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

با توجه به افزایش روزافزون رایانه و رویکردهای الکترونیکی در زندگی بشری شاهد رشد وسیعی از تکنولوژیهای الکترونیکی در زندگی روزانه انسانها هستیم. علاوه بر رشد سریع تکنولوژیهای الکترونیکی، بزرگی، پیچیدگی و شرایط دنیای واقعی نیز درمسائل مختلف چالش ساز است. در شبکه های حسگر بی سیم که معمولا در کاربردهای نظارتی در محیطهای فیزیکی مورد استفاده قرار میگیرند، علاوه بر مشکلات دنیای فیزیکی بامشکلات محدودیت انرژی نیز مواجه هستند. از این جهت اکثر روشهای سنتی که محاسبات فراوانی دارند، باعث صرف انرژی فراوانی میشوند، بنابراین استفاده از روشهای هوشمند یکی از رویکردهای نوین و موفقی است که در سالهای اخیر توسط محققان در حوزه شبکه های حسگر مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله در ابتدا شبکه های حسگر و مدلهای مصرف انرژی معرف شده است، سپس روشهای معروف هوشمند در سه گروه الگوریتمهای بهینه سازی، الگوریتمهای یادگیری و منطق فازی مورد بررسی قرار گرفته اند و در نهایت کاربرد انواع روشهای هوشمند برای مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم دسته بندی شده است.

لینک کمکی