فایل رایگان بررسي مقايسه اي اندازه گيري کمي تست پذيري نرم افزار هاي شي گرا (KBEI -2017)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مقايسه اي اندازه گيري کمي تست پذيري نرم افزار هاي شي گرا (KBEI -2017) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

امروزه، نرم افزارها نه تنها با استفاده از قابلیتهایی که ارائه میدهند، بلکه بر اساس کیفیتی که در ارائه خدمات خود دارند ارزیابی و مقایسه میشوند. تست پذیری، یکی از ویژگیهای مهم کیفیت در نرم افزار است که در تمام چرخه حیات نرم افزار بر فرآیند تولید و نگهداری نرم افزار اثرگذار است. در این مقاله به بررسی و تحلیل تست پذیری نرم افزار بوسیله دو مدل تست پذیری پرداخته شده است. این مدلها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با ویژگیهایی طراحی شیءگرایی ارتباط دارند از بین این ویژگیها کمترین مجموعه، انتخاب میشود و از طریق متریکهایی که متناظر با پارامترهای شیءگرایی تعریف میشوند اندازه گیری کمی تست پذیری انجام میشود. مقدار تست پذیری در پروژه مورد مطالعه 218 است

لینک کمکی