فایل رایگان بهبود اکتساب سيگنال هاي GPS با استفاده از روش SSMF-FFT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهبود اکتساب سيگنال هاي GPS با استفاده از روش SSMF-FFT :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در سیستمهای ناوبری GNSS ، سرعت اکتساب کد شبه تصادفی به طور قابل ملاحظه ای روی عملکرد گیرنده GPS تاثیرگذار خواهد بود. علاوه بر این اکتساب سیگنالهای DSSS در حضور شیفت داپلر مشکلاتی به همراه دارد. در این مقاله، برای بهبود اکتساب سیگنالهای GPS از الگوریتم FFT-MFSS1 استفاده شده که MFSS یا فیلتر منطبق تقطیع شده مربعی، فاز کد و FFT آفست فرکانس ناشی از اثر داپلر را جستجو میکند. با استفاده ازفیلتر منطبق میتوان نسبت سیگنال به نویز را حداکثر کرده و در نتیجه آشکارسازی هدف را به حداکثر رساند. همچنین، بکارگیری فیلتر تقطیع شده قبل از FFT ، باعث کاهش تعداد نقاط FFT و در نتیجه کاهش پیچیدگی پیاده سازی، بار محاسباتی و افزایش سرعت میشود. نتایج شبیه سازیها نشان میدهند که این روش اکتساب میتواند به طور موثری سرعت و احتمال اکتساب را بهبود بخشد.

لینک کمکی