فایل رایگان بهينه سازي ساختار وبکاوي مبتني بر الگوريتم جستجوي هارموني( KBEI -2017)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهينه سازي ساختار وبکاوي مبتني بر الگوريتم جستجوي هارموني( KBEI -2017) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

با افزایش چشمگیر حجم داده ها و همچنین توسعه وب نیازبه روشها و تکنیکهایی جهت استخراج دانش از این حجم انبوه بیش از پیش احساس میشود. در وبکاوی با بکارگیری تکنیکهای داده کاوی به کشف خودکار اطلاعات از اسناد وسرویسهای وب پرداخته میشود. بر همین اساس الگوریتمها و روش هایی در ساختارکاوی وب وجود دارد که به وسیله آن میتوان صفحات موجود در وب را رتبه بندی کرده و بر اساس آن به اطلاعاتی طبقه بندی شده دست پیدا کرد. در همین رابطه در مقاله پیشرو، جهت بهینه سازی رتبه هایی که توسط الگوریتم پیجرنک تولید شده، از روشی به نام الگوریتم جستجوی هارمونی که یک الگوریتم فراابتکاری است، استفاده شده است. در رابطه با توضیح روش پیشنهادی باید گفته شود که الگوریتم پیج رنک 1 با استفاده از اطلاعات صفحات و ارتباطات آنها، رتبه های هر کدام از این صفحات را مشخص مینماید، سپس این رتبه ها توسط الگوریتم جستجوی هارمونی 2 بهینه سازی شده و در نهایت نتایج به صورت عینی و طبقه بندی شده ارائه میشوند. نتایج حاصل از بهینه سازی رتبه ها توسط روش پیشنهادی در نرم افزار MATLAB R2016a ، نشان می دهد که این روش به شکلی موثر از دقت و صحت مناسبی برخوردار بوده است.

لینک کمکی