فایل رایگان تشخيص سريع جوامع k -کليک در شبکه هاي بزرگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تشخيص سريع جوامع k -کليک در شبکه هاي بزرگ :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

امروزه تحقیقات گستردهای در زمینه تحلیل شبکه های بزرگ انجام میشود. تشخیص جوامع در این شبکه ها به شناخت بهتر شبکه و روابط حاکم بر گره های آن کمک میکند. تشخیص جوامع به زمان و حافظه زیادی نیازمند است. در این مقاله، روشی پیشنهاد شده است که از ویژگی مجاورت کلیکها برای تشخیص جوامع استفاده میکند. آزمایشهای انجام شده نشان میدهد که روش پیشنهادی نسبت به روش CPM حدود 80 درصد و نسبت به روش COS حدود 20 درصد سریعتر اجرا میشود.

لینک کمکی