فایل رایگان تهيه اطلس انرژي خورشيدي ايران بر مبناي پنل فتوولتائيک ثابت و پنل فتوولتائيک مجهز به سيستم ردياب خورشيدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تهيه اطلس انرژي خورشيدي ايران بر مبناي پنل فتوولتائيک ثابت و پنل فتوولتائيک مجهز به سيستم ردياب خورشيدي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

از جنبه های مهم توسعه پایدار، ملاحظات زیست محیطی میباشد که یکی از ارکان آن استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر است. ازآنجاکه کشور ایران بر کمربند خورشیدی زمین قرار دارد و به طور متوسط دارای 300 روز آفتابی در سال میباشد، لذا در میان انرژیهای تجدیدپذیر سرمایه گذاری در زمینه انرژی خورشیدی از اهمیت بیشتری برخوردار می-باشد. میزان دریافت این انرژی در نقاط مختلف سطح زمین به چندین فاکتور شامل: عرض جغرافیایی، میزان ساعت آفتابی، دمای هوا، زاویه تابش، میزان تشعشع و ... بستگی دارد. در این مقاله عوامل مداری و محیطی بر دریافت حداکثر توان از سیستمهای فتوولتائیک در مراکز همه استانهای کشور و برخی از جزایر مهم ایران بررسیشده است. بررسی شامل اثرات تشعشع، دما و ... بر ماکزیمم توان خروجی سیستم فتوولتائیک ثابت و سیستم دارای ردیاب خورشیدی است. در این راستا بر مبنای تئوری های موجود و با استفاده از نرم افزارهای SAM1 ، METEONORM و MATLAB، میزان توان تولیدی پنل ثابت و متحرک برای یک سال، برای تمامی استانهای ایران به دست آمده و با یکدیگر مقایسه شده و نتایج حاصل از آن در قالب اطلسی برای کشور ایران، ارائه شده است.

لینک کمکی