فایل رایگان جايابي همزمان توليدات پراکنده و خازن به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ به روش جستجوي هارموني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جايابي همزمان توليدات پراکنده و خازن به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ به روش جستجوي هارموني :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

یکی از روش های کاهش تلفات در سیستم توزیع، استفاده همزمان از تولیدات پراکنده و خازن های موازی است که با جایابی مناسب آن در سیستم توزیع می توان به این هدف دست یافت. از بین روشهای ارائه شده در این زمینه، روش های هوش مصنوعی به دلیل دارد بودن سرعت همگرایی بالا و جستجو در قسمت های مختلف فضای جواب مورد توجه قرار گرفته اند . به همین دلیل، در حال حاضر بیشتر تلاشهای محققین به بسط و توسعه روش های هوش مصنوعی معطوف شده است. در این مقاله جایابی همزمان تولیدات پراکنده و خازن به به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ به روش جستجوی هارمونی مورد بررسی قرار گرفته است ، یکی از ویژگیهای مهم الگوریتم جستجوی هارمونی نسبت به دیگر الگوریتم ها دارا بودن سرعت همگرائی بالا و همچنین داشتن الگوریتم ساده آن می باشد . در ادامه روش های پیشنهادی جهت حل مسئله ارائه خواهد گردید و نتایج حاصل از شبیه سازی برای بررسی خواهد شد.

لینک کمکی