فایل رایگان طراحي و پياده سازي فرستنده-گيرنده مخابراتي ديجيتال به کمک ساختارهاي راديو نرم افزاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي و پياده سازي فرستنده-گيرنده مخابراتي ديجيتال به کمک ساختارهاي راديو نرم افزاري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

رادیوهای نرم افزاری (SDR) امروزه کاربردهای متعددی پیدا کرده اند و به دلیل مزیتهای فراوانی که دارند، مورد توجه مهندسین مخابرات قرارگرفته اند. از جمله بهترین ابزارها برای راه اندازی رادیوهای نرم افزاری، سختافزارهای HackRF و RTL-SDR، و نرمافزار متن باز GNU Radio میباشد. در این مقاله، یک فرستنده-گیرنده رادیو نرم افزاری برای انتقال سیگنال صوت به کمک کدگذار صوت و مدولاسیون دیجیتال، طراحی و پیاده سازی میشود که برای بخش انتقال به بخش فرکانس رادیویی و تقویت از سخت افزار HackRF بهره میبرد. در سمت گیرنده برای تقویت و انتقال از باند فرکانس رادیویی به باند پایه از سختافزار RTL-SDR استفاده شد. به کارگیری مدولاسیون تفاضلی دیجیتال کلیدزنی شیفت فاز به همراه کدگذاری تفاضلی سبب گردید که سیگنال ارسالی برای اصلاح ابهام فاز به رشته آموزشی نیاز نداشته باشد و از کدگذاری صوت CVSD برای فشرده سازی نرخ داده استفاده شد. نتایج آزمایش عملی فرستنده-گیرنده رادیو نرم افزاری پیاده سازی شده، نشان داد که حتی در فاصله زیاد هم کیفیت صوت انتقالی قابل قبول است.

لینک کمکی