فایل رایگان طراحي يک کنترل کننده براساس جبران توالي منفي براي سيستم هاي فتوولتائيک بمنظور جبران بار نامتعادل در ريزشبکه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي يک کنترل کننده براساس جبران توالي منفي براي سيستم هاي فتوولتائيک بمنظور جبران بار نامتعادل در ريزشبکه ها :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

این مقاله یک طرح کنترلی برای یک مبدل فتوولتاییک سه فاز یک طبقه با جبران سازی جریان بار توالی منفی ارائه می کند. در این پایان نامه یک روش میراسازی اکتیو امپدانس مجازی دو طرفه برای یک فیلترLCLپیشنهاد می گردد که به موضوع تشدید فیلترLCLاشاره دارد. هم جریان سمت اینورتر وهم جریان خازن در حلقه فیدبک استفاده می شوند. استفاده از این دو سیگنال نسبت به جریان خازن به تنهایی، حذفDCبیشتری را به دنبال دارد. طرح میراکننده اکتیو پیشنهادی، یک پاسخ گذرای سریع تر ونسبت میرایی بالاتری را نسبت به استفاده از جریان سمت اینورتر به تنهایی، خواهد داشت. برای دستیابی به یک میزان مشخصی از میرایی، بهره های فیدبک محاسبه می گردد. روشی برای تعیین بهره کنترل کننده تناسبی و کنترل کننده جریان رزونانسی مبتنی بر مشخصات پاسخ فرکانسی ارائه می گردد. اثر جبران سازی نامتعادل بر روی توان خروجی فتوولتاییک بسته به میزان تابش خورشید و ناحیه کاری بر روی منحنی ولتاژ - توان امتحان می گردد. تحلیل ریپل ولتاژ لینکDCنشان می دهد که ناحیه کاری بر روی منحنی ولتاژ - توان فتوولتاییک، در طول جبران سازی توالی منفی بر روی دامنه ریپل تاثیر می گذارد. طرح کنترلی پیشنهادی از طریق شبیه سازی در محیط سیمولینک متلب مورد ارزیابی قرار می گیرد. این طرح درحضور نامتعادلی بیش از حد جریان، نامتعادل بودن امپدانس های فیدر و بارهای غیر خطی آزموده می شود. نتایج نشان می دهند که طرح کنترلی پیشنهادی می تواند کیفیت توان را در یک میکروگرید ترکیبی از دیزل و فتوولتاییک با استفاده از کاهش عدم تعادل ولتاژ و جریان بهبود بخشد.

لینک کمکی