فایل رایگان مروري بر طرح هاي جايابي ماشين هاي مجازي در فضاي ابر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر طرح هاي جايابي ماشين هاي مجازي در فضاي ابر :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در رایانش ابری، جایابی ماشین مجازی یک عملیات ضروری است که به عنوان بخشی از مهاجرت ماشین مجازی تولید می شود و هدفش پیدا کردن بهترین ماشین فیزیکی برای میزبان قرار دادن ماشین های مجازی است. این یک اثر مستقیمی بر عملکرد، بهره وری منبع و مصرف انرژی مراکزداده دارد و می تواند هزینه های نگهداری مراکزداده را برای فراهم کنندگان ابری کاهش دهد. طرح های متعددی برای جایابی ماشین مجازی در محیط رایانش ابری طراحی و پیشنهاد شده اند و هدفشان بهبود فاکتورهای متنوعی است که مراکزداده، ماشین های مجازی و اجراهایشان را تحت تاثیر قرار می دهند. این مقاله یک برآورد و تحلیل کامل از وضعیت موجود طرح های جایابی ماشین مجازی پیشنهاد شده برای رایانش ابری و مراکزداده فراهم می کند. در پایان نتیجه گیری های تحقیق فراهم شده اند.

لینک کمکی