فایل رایگان مقايسه عملکرد الگوريتم هاي انجمن يابي همپوشان در شبکه هاي اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه عملکرد الگوريتم هاي انجمن يابي همپوشان در شبکه هاي اجتماعي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

حضور در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به فعالیتی اجتناب ناپذیر در زندگی بشر امروزه تبدیل شده است. تحلیل این شبکه ها، اطلاعات متنوع و مهمی را در اختیار تحلیلگران قرار میدهد. انجمن یابی به عنوان یکی از مهمترین کاربردهای تحلیل شبکه های اجتماعی، گروه بندی اعضای شبکه را بررسی میکند. در این مقاله، تعدادی از الگوریتمهای شاخص در انجمن یابی، با توجه به نگرش آنها به مفهوم انجمن و نحوه ایجاد آن و نیز مفهوم همپوشانی (امکان تعلق همزمان اعضا به دو یا چند انجمن) بررسی شده اند. مکانیزم عملکرد این روشها روی چهار دادگان از شبکه های اجتماعی، پیاده سازی و مقایسه شده است. بررسی نتایج حاصله به کمک معیارهای ارزیابی کیفیت، بیانگر این نکته است که حتی برای همین دادگانهای معدود، هیچ روشی نمیتواند به عنوان بهترین روش انجمن یابی در تمام موارد قلمداد شود. زیرا هرکدام از روشها روی شبکه خاصی با توجه به ویژگیها و توپولوژی آن، نتیجه بهتری میگیرد.

لینک کمکی