فایل رایگان يک روش اتوماتيک جهت توصيف عددي و بازيابي کيفي دستخط فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان يک روش اتوماتيک جهت توصيف عددي و بازيابي کيفي دستخط فارسي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

مقایسه ی کیفی دستخط فارسی در موارد مختلفی مانندتشخیص دستخط، آموزش و همچنین رتبه بندی کیفی دستخط های مختلف انجام میگیرد. در زبانهای فارسی و عربی استخراج ویژگیهای عددی از کلمات جهت دسته بندی و تشخیص به مراتب پیچیده تر از زبان انگلیسی میباشد. در این مقاله یک روش اتوماتیک جهت رتبه بندی کیفی دستخط فارسی ارائه شده است. از ویژگیهای عددی مربوط به افکنش افقی و عمودی تصاویر و همچنین فراوانی فاصله های نقاط تشکیل دهنده ی هر دستخط جهت توصیف عددی تصاویر استفاده شده است. تعداد 100 تصویر دستخط استفاده شده، که شامل 20 دستخط الگو و 5 نمونه دستخط برای هر الگو میباشد. از معیار فاصله ی اقلیدسی بردارهای عددی توصیف کننده ی تصاویر دستخط جهت تعیین میزان شباهت استفاده شده است. در نهایت بر اساس میزان شباهت تصاویر پایگاه داده به تصویر الگو، یک مقدار عددی کیفیت خوشخطی تعیین میشود. بر مبنای این مقادیر محاسبه شده کیفیت خوش خطی، رتبه بندی تصاویر پایگاه داده انجام میگیرد. نتایج بدست آمده از مقایسه ی رتبه بندی روش پیشنهادی و رتبه بندی کیفی توسط انسان نشان دهنده ی مطابقت 70 درصدی برای هر دو ویژگی میباشد.

لینک کمکی