فایل رایگان ارائه طرح افزايش قابليت اطمينان منابع توليد انرژي تجديد پذير در ريز شبکه هاي هوشمند در حالت متصل و منفصل از شبکه توزيع انرژي الکتريکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه طرح افزايش قابليت اطمينان منابع توليد انرژي تجديد پذير در ريز شبکه هاي هوشمند در حالت متصل و منفصل از شبکه توزيع انرژي الکتريکي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

توانایی ریزشبکه ها بمنظور وصل بصورت سنکرون و آسنکرون، می تواند منجر به قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری بالاتر شود. ریزشبکه ها دارای ویژگی های متفاوتی در این دو موضوع هستند که این موارد منجر به این نتیجه می شود که باید عملکرد مولدهای تولید پراکنده بصورت یکدست و سریع باشد. پس با این تفاسیر، ریزشبکه ها باید مفهومی هوشمند پیدا کنند تا بتوان به اهداف قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری بالاتر دست یافت. مقاله ی ارائه شده، قواعد اتصال و قطع ریزشبکه ها بهبود داده و بسط میدهد. نتایج نهایی حاکی از آنست که می توان از مولدهای تولید پراکنده ای که دارای منابع و بار مناسب در سمت DC هستند(مثل خودروهای برقی)، برای کنترل شبکه استفاده کرد. این مساله نشان میدهد که قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری بالا در حالت تولید پراکنده، با استفاده از قوانین کنترلی بدست می آید.

لینک کمکی