فایل رایگان بررسي خواص مکانيکي نانوکامپوزيت هاي هيبريدي رزول/ گرافن/ الياف کربن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي خواص مکانيکي نانوکامپوزيت هاي هيبريدي رزول/ گرافن/ الياف کربن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

رزین های فنولیک دارای پایداری ابعادی، حرارتی، مقاومت شیمیایی و خوردگی بسیار عالی هستند. همچنین مواد فرار تولید شده در حین تخریب حرارتی این رزین دارای سمیت پایین بوده و علاوه بر این دارای ذغال گذاری بالا می باشد. در این پژوهش نمونه های رزین فنولیک از نوع رزول تقویت شده با الیاف کربن و نانو ذرات گرافن تهیه شد. مقادیر مختلفی از گرافن (5/0%، 1%، 2% و 3%) در محلول 50% وزنی رزین فنولیک و اتانول توسط امواج فراصوت به مدت 10 دقیقه با 60% توان دستگاه پخش گردید. پس از آن کامپوزیت های هیبریدی حاوی 50% وزنی الیاف کربن به روش لایه گذاری دستی تهیه شد و فرآیند پخت نمونه ها در دمای C160، فشار 120 بار توسط پرس گرم صورت گرفت. مورفولوژی و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های تهیه شده توسط آزمون های SEM و خمش سه نقطه ای بررسی گردید و نتایج حاصل مورد مقایسه قرار گرفت. با افزودن 1% وزنی گرافن به کامپوزیت های حاصله مدول و استحکام خمشی نمونه ها به ترتیب 5/19% (GPa2/38) و 7/8 % (MPa471) افزایش یافت. همچنین استحکام برشی نمونه حاوی 1% وزنی گرافن 23% نسبت به نمونه خالص افزایش پیدا کرد. مقاومت حرارتی کامپوزیت های رزین فنولیک/گرافن در مقایسه با رزین خالص افزایش قابل ملاحظه ای نشان داد. به عنوان مثال در نمونه حاوی 1% وزنی گرافن افزایش مشاهده شده در شاخص های T5%، T10% و Td,max به ترتیب 12، 30 و C5 بود.

لینک کمکی