فایل رایگان بررسي نقش ارتباطات و فناوري اطلاعات در توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش ارتباطات و فناوري اطلاعات در توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

جامعه امروزی روبه پیشرفت روزافزون علم و صنعت است. در همین راستا ارتباطات و فناوری اطلاعات طی دهه های اخیر تحولی شگرف در زندگی بشر به وجود آورده که ازجمله این تحولات می توان به توسعه و تقویت فرایندهای اقتصادی کشورها اشاره نمود. فضای کسب وکار و اشتغال پایدار یکی از اجزاء تشکیل دهنده محیط اقتصادی یک کشور است که به خوبی می توانند از قابلیت های ارتباطات و فناوری اطلاعات متاثر شوند و همچنین پیام رسان ها با ایجاد بستر مناسب ارتباطی و تبادل اطلاعات باعث توسعه روزافزون کسب وکار و اشتغال پایدار می شوند. در پژوهش حاضر نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه کسب وکار و اشتغال پایدار موردبررسی قرارگرفته شده است و همچنین قابلیت ها و مزایای ارتباطات و فناوری اطلاعات در مسیر کسب وکار و اشتغال پایدار بیان شده است. در این پژوهش با تایید تمام فرضیات فرعی فرضیه اصلی نیز تایید می شود؛ در فرضیه اصلی تاثیر ورود ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه کسب وکار و اشتغال پایدار از آزمون تی انجام شده و قرار گرفتن مقدار تی موردنظر در فاصله اطمینان سطح 95 درصد نشان می دهد که ورود ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه کسب وکار و اشتغال پایدار بسیار موثر می باشد. در آخر نتایج نشان دهنده تاثیر معنادار ارتباطات و فناوری اطلاعات بر فضای کسب وکار و اشتغال پایدار است.

لینک کمکی