فایل رایگان تشخيص چهره به کمک شبکه هاي عصبي با استفاده از مفهوم چهره هاي ويژه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تشخيص چهره به کمک شبکه هاي عصبي با استفاده از مفهوم چهره هاي ويژه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در این مقاله یک سیستم تشخیص چهره ارائه نمودیم. این سیستم با استفاده از پردازش چهره ی اشخاص سیگنال لازم جهت ورود و خروج را به دست می آورد. برای این کار ابتدا ویژگی های مربوط به اشخاص مجاز را با استفاده از مفهوم بردارهای ویژه و با تعمیم آن به چهره های ویژه در فضای برداری استخراج می کنیم. سپس با ارزیابی ضرایب مربوط به چهره های ویژه برای هر تصویر موجود در بانک تصاویر، اقدام به کاهش ابعاد فضای چهره ویژه کرده و در ادامه آموزش شبکه عصبی از طریق این بردارهای ویژه صورت می گیرد. پس از آموزش شبکه این سیستم قادر به شناسایی کلیه ی افراد آموزش داده شده گردید. پس از آن عملکرد سیستم را تحت شرایط اعمال نویز فلفل-نمک و نویز گوسی با چگالی و واریانس های مختلف مورد ارزیابی قرار دادیم. نتایج نشان داد که در مقایسه با روش های دیگر مانند استفاده از تبدیل موجک و تبدیل کسینوسی سیستم تشخیص چهره پیشنهادی از کارایی مناسب تری برخوردار است

لینک کمکی