فایل رایگان مديريت پدافند غيرعامل و کنترل سيستم هاي حفاظتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مديريت پدافند غيرعامل و کنترل سيستم هاي حفاظتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

به نظر می رسد عصر جنگ های سخت افزاری مطلق به پایان رسیده است اگر چه به جرات نمی توان گفت که کاملا در روندهای آینده از معادلات خارج می شوند اما مطمئنا محوریت گذشته را نخواهد داشت.از این رو بازیگران متخاصم عرصه منازعه را فراتر از مرزهای جغرافیایی ، توسعه داده و به فضاهایی ورود کرده اند که عرصه هایی کم هزینه با برد وسیع و متکثر تشخیص داده شده اند و از انواع روش های تهدید شامل: تهدید های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تهدیدهای سخت یا نظامی تهدیدهای مردمی محور، تهدیدهای فناوری پایه و تهدیدهای ویژه، مطلوبترین استفاده را می نمایند. مسئولین وتصمیم گیرندگان و کلیه افرادی که به نحوی در سیاستگذاری تهیه اجرای طرح های پدافندی غیرعامل سهیم می باشند. لازم است متناسب با نیاز از آ موزش های لازم برخوردار گردند. ارائه آموزش با تشکیل دوره های آموزشی مختلف، در مراکز آموزش نظامی و غیرنظامی میسر سازد .

لینک کمکی