فایل رایگان بررسي آرايه ها و کتيبه کاشي هاي قرن هفت و هشت هجري با استناد به آثار موزه ملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آرايه ها و کتيبه کاشي هاي قرن هفت و هشت هجري با استناد به آثار موزه ملي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

یکی از عوامل شکوه و جلال معماری ایران تزئینات آن است که در قالب هنر اسلامی خود را گنجانده است. نمونه ی بارز آن کاشیها هستند که با در بر داشتن تزیینات، آیات و مضامین آن توجه انسان را به سوی خداوند جلب می کند. کاشی کاری های قرن هفت و هشت هجرى غالبا از نوع العاب دار با خط نسخ و ثلث هستند که می توان ارتباطی را میان مضمون کتیبه و محل مورداستفاده یافت. علاوه بر کتیبه های به کار رفته در کاشیها از تزییناتی همچون نقوش گیاهی و اسلیمی، قندیل، محراب استفاده شده است که می توان در آن معنای عرفانی را جست و جو کرد. پژوهش حاضر بر آن است که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و انجام تحقیقات کتابخانه ای در عرصه ی کتیبه های به کار رفته در کاشی های قرن هفت و هشت هجری، به مضمون آنها و نقوش به کار رفته در آنها بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشتر کاشیها از نوع لعاب دار با تزیینات گیاهی، اسلیمی و نمادین با خط نسخ و ثلث می باشند. قالب کاشی ها در انواع مختلف ستاره ای، مستطیل و محرابی شکل می باشد

لینک کمکی