فایل رایگان بررسي تناسب طلايي در آثار ميرعماد (با تکيه بر آثار موجود در کتابخانه کاخ گلستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تناسب طلايي در آثار ميرعماد (با تکيه بر آثار موجود در کتابخانه کاخ گلستان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

تناسب یکی از اصول مهم خوشنویسی به ویژه خط نستعلیق است که ارتباط تنگاتنگی با تعادل و هماهنگی دارد و عبارت است از روابط کمی اجزاء کل و اجزاء با یکدیگر؛ که یک مفهوم ریاضی است و هنرمندان برای ایجاد وحدت و تعادل، آگاهانه ویانا آگاهانه نیازمند به کار بردن آن در آثار هنری خویش می باشند. میرعماد حکیم وفیلسوف خط نستعلیق که در دوره صفویه می زیسته است ؛ واضع تناسب طلایی در هنر خط نستعلیق است. از این هنرمند آثاری بسیار برجسته در کتابخانه کاخ گلستان نگهداری می شود که در این مقاله به اثبات اصل تناسب در آثار مختلف میر عماداعم از کتابت، چلیپاو مرقعات، پرداخته شده است. نتیجه حاصله بیان می کند که میرعماد در اجرای آثار خود پایبند به رعایت تمامی اصول خوشنویسی به ویژه اصل تناسب بوده است و این اصل را باقوت تمام در آثار خود اجرا نموده است. این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است و تمامی داده های آن از طریق منابع کتابخانه ای جمع آوری گردیده است

لینک کمکی