فایل رایگان بررسي جنگ افزارهاي آشورنو بر اساس داده هاي باستان شناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي جنگ افزارهاي آشورنو بر اساس داده هاي باستان شناسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

امپراتوری آشور نو یکی از قدرتمندترین حکومت های بین النهرین است که در خلال سال های 934 ق.م تا 608 ق.م در شمال بین النهرین حیات سیاسی داشت. قدرت یافتن روز افروزن آشور طی نیمه ی نخست هزاره ی یکم ق.م و نیاز این امپراتوری، که طبیعتی فقیر داشت، به منابع طبیعی و معدنی سرزمین های دیگر، لشکر کشی های متعدد غارتگرانه ی پادشاهان آشور به سرزمین های اطراف را الزام می کرد. گزارش ها و مقالات باستان شناختی و منابع تاریخی به طور پراکنده و در خلال موضوعات دیگر به طور ضمنی به لشگرکشی های پادشاهان آشور نو به همسایگان خود و چگونگی برخورد آنها با دولت های مغلوب و سیاست های جنگی آنها اشاره شده است. در این پژوهش اوضاع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی دوره آشور نو ، علل لشگر کشی ها ، سیاست های جنگی و سلسله مراتب نظامی ، سازمان ارتش ، جنگ افزارها و نحوه برخورد آشوریان با دشمن پس از تسخیر شهرها و قلعه ها خصوصا سده نهم ق.م مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد

لینک کمکی