فایل رایگان بررسي روند تغييرات محدوده و ساختار استقراري سيستان از آغاز سکونت تا پايان دوران ساساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي روند تغييرات محدوده و ساختار استقراري سيستان از آغاز سکونت تا پايان دوران ساساني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

سیستان یکی از کهن ترین مراکز تمدنی جهان است که پیشینه استقرار گسترده در آن به هزاره چهارم قبل از میلاد می رسد. با توجه به بررسی های باستان شناختی که توسط نگارندگان در دهه گذشته به انجام رسید 1672 محوطه باستان در این منطقه شناسایی شد که از این میان در 900 محوطه از دوران مفرغ، 104 محوطه از دوران هخامنشی، 382 محوطه دارای شواهدی از دوران سلوکی و اشکانی و 220 محوطه دارای شواهدی از دوران ساسانی است. این استقرارها در ادوار مختلف فرهنگی و تاریخی، از نظر محدوده پراکنش و ساختار و الگوی مکان گزینی دچار تغییر و تحولات بسیار زیادی در دو سطح خرده منطقه ای و کلان منطقه ای است که اهمیت بسیار زیادی در تحلیل و توضیح شرایط منطقه در آن ادوار دارد. در این پژوهش که در صدد پاسخگویی به پرسش هایی بنیادی در خصوص تغییرات محدوده و ساختار استقراری سیستان از عصر مفرغ تا پایان دوره ساسانی و عوامل تاثیر گذار بر آن است، با تجزیه و تحلیل دادههای ساماندهی شده باستان شناسی، استفاده از مدل های رقومی و فضایی و همچنین داده های زمین شناسی، قوم باستان شناسی و مردم شناسی منطقه به این موضوعات پرداخته می شود. نتایج بیانگر این است که در سطح کلان منطقه ای سیستان به دو ناحیه جنوبی و شمالی تقسیم می شود که در دوران مفرغ و هخامنشی استقرارها در بخش ناحیه جنوبی، در دوران اشکانی در هر دو بخش شمالی و جنوبی و در دوران ساسانی بیشتر تمرکز در بخش شمالی سیستان شکل گرفته اند. این تغییرات فرامنطقه ای بر اثر تغیر در بستر شاخه های رودخانه هیرمند بوده است. اما در سطح خرده منطقه ای الگوی استقراری در طول 3800 سال مورد مطالعه، شامل سه مدل طولی، مجموعه های مکان مرکزی و تک استقرارها می باشند که در شکل گیری آنها علاوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی چون کانال - کشیها، تقسیم اراضی و محدوده بندی سیاسی خرده مناطق موثر بوده است

لینک کمکی