فایل رایگان بررسي ساختار معماري آرامگاهي امام زاده چهار بزرگوار مزده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ساختار معماري آرامگاهي امام زاده چهار بزرگوار مزده :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

بررسی بناهای آرامگاهی به عنوان بخشی از مهم ترین سازه های معماری اسلامی، اطلاعات مفیدی در زمینه ی سبک معماری، نقوش تزیینی و ویژگی های دوره ی ساخت آنها به دست می دهد. از جمله بناهای کمتر شناخته شده در این زمینه، امامزاده چهار بزرگوار، واقع در روستای تاریخی مزده از توابع شهرستان نطنز است که به لحاظ ساختاری، نوع پلان، ، سازه ی گنبد و تزئینات به ویژه نقاشی دیواری، قابل توجه است. بر همین اساس پژوهش حاضر به منظور تحلیل سازه ی معماری و تزئینات بنا در راستای پاسخ گویی بدین دو پرسش انجام شده است؛ یکی این که خصوصیات معماری به کار رفته در این بنا از چه سبک و ویژگی هایی تبعیت کرده است و دیگر آن که تزئینات به کار رفته در بنا به لحاظ دسته بندی های هنری چگونه قابل ارزیابی است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی میدانی و مشاهده مستقیم بنا صورت گرفته است که در نهایت به تحلیل پلان و نقوش تزئینی و کاشی کاری گنبد مقبره منجر شده است. اتاق مقبره این مجموعه به لحاظ دارای بودن پلان هشت ضلعی و ساختار گنبد رک، مشابه تعدادی از آرامگاه های موجود در شهرستان بوده و مجموعه تزئینات موجود در بنا شامل انواع نقوش و کاشی کاری معرف خصوصیات دوره قاجار و برخی اندیشه ها و باورهای مذهبی سازندگان است

لینک کمکی