فایل رایگان بررسي عوامل تاثير گذار بر معماري و تزيينات خانه هاي قاجاريه شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل تاثير گذار بر معماري و تزيينات خانه هاي قاجاريه شيراز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

دوره قاجار دورهی تضاد ارزشها و اندیشه های معمارانه و تنوع در گرایش ها و شیوه های معماری شهری است. این تنوع و تضاد که متاثر از عوامل گوناگون و رویکردهای مختلف سنت و تجدد است و بیش از همه در حوزه ی معماری مسکونی نمود پیدا می کند. از خصوصیات بارز تزیینات خانه های شیراز، نگاه التقاطی در عرصه ی تزیینات معماری مرتبط در آن و تنوع بسیار زیاد هنرهای صناعی به کار رفته در این بناها است. توجه به تزیینات مرتبط با معماری این بناها می تواند شیوه ی خاص نگاه هنرمندان این دوره از شیراز و تاثیر پذیری و ابداعات هنری و تکنیکی آنان را آشکار سازد. از سوی دیگر مراودات و تعامل سیاسی با غرب و دول اروپایی و حضور آنان در شهر شیراز باعث تاثیرپذیری هنرمندان از هنرهای اروپایی گردید. براین اساس مسئلهی مطرح شده در این پژوهش، شناخت عوامل تاثیر گزار بر هنرهای صناعی وابسته در تزیینات خانه های شیراز در دوره قاجار می باشد که با طرح پرسش در خصوص موضوعاتی چون عناصر شاخص معماری خانه های قاجاری شیراز کدامند عناصر فرعی و تزئینی هنر اروپایی که در هنر شیراز عصر قاجار مورد استفاده قرار گرفته است کدام می باشد بر این اساس فرضیات مطرح شده عبارتند از: خانه های شیراز علاوه بر اثرپذیری از سنت های معماری بومی منطقه، در دوره قاجار تحت تاثیر حضور اروپاییان در شیراز، تاثیراتی از فرم و تزیینات معماری اروپا داشته است

لینک کمکی