فایل رایگان بررسي گونه شناختي قبور کلان سنگي محوطه هاي باستان شناختي غرب گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي گونه شناختي قبور کلان سنگي محوطه هاي باستان شناختي غرب گيلان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

استان گیلان بویژه قسمت های غربی این حوزه بر طبق محوریت این مقاله، با توجه به غنای فرهنگی و باستان شناسی، کمتر مورد مطالعه و کارهای پژوهشی - میدانی قرار گرفته است. در حدود اواخر مفرغ جدید با آغاز سنت تدفین در گورستان، گروه های مختلف انسانی در محیطهای جغرافیایی متفاوت، سنت های تدفینی خاصی از خود به نمایش گذاشته اند که این تغییر در شیوهی تدفین، نشانگر تغییری محرز در نوع معیشت و زندگی، آداب و رسوم و اعتقادات آنان می باشد. در این راستا قسمت های غربی استان گیلان به دلیل دارا بودن پتانسیل بالای محیطی، شرایط سکونت را برای این گروه تغییر یافته از شیوه ی زندگی دایمی به استقرارهای موقت و شبانی را فراهم نموده است. در این پژوهش با محوریت قرار دادن بررسی قبور کلان سنگی در محوطه های باستان شناختی غرب گیلان به لحاظ چگونگی ساختار گور، مواد و مصالح و شیوهی تدفین و... مورد مطالعه قرار می گیرد تا بدین طریق ارتباط این نوع قبور با مسائل آیینی و تدفینی و نهایتا برهمکنش و ارتباط فرهنگی اقوام ساکن در این منطقه با اقوام مشابه به لحاظ آیینی و فرهنگی اما در مکانهای جغرافیایی متفاوت، آشکار گردد. در این مقاله از روش مطالعات تطبیقی - کتابخانه ای استفاده شده است

لینک کمکی