فایل رایگان بررسي نقش معماري گنبد اور چين با تاکيد بر ساختار فضايي و زيبايي شناختي در مجموعه دو گنبدان کوخرد هرمزگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش معماري گنبد اور چين با تاکيد بر ساختار فضايي و زيبايي شناختي در مجموعه دو گنبدان کوخرد هرمزگان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

بناهای باستانی در زمره آثار فرهنگی و ابزار هویتی هر قوم و منطقه ای از یک قلمرو قلمداد می شوند که نقش بسیار مهمی را در آگاهی و شناساندن تمدن پیشینیان ایفا می کنند. معماری گنبد اور چین مضرس) با ویژگی پلکانی خاص خود یکی از فرمهای گنبد در معماری ایران میباشد که به عنوان شاخصه معماری جنوب ایران از آن یاد می شود. این نوع گنبد که دارای پراکندگی بسیاری بالاخص در محدوده جنوبی ایران می باشد از تنوع فرمی به دو صورت کوکبی و کثیر الاضلاع برخوردار است. فرم گنبدهای مضرس بجز گنبد در فرم بنا و ساختار نیز دارای تمایزهایی با یکدیگر هستند که احتمالا به سبب قرار گیری آنان در اقلیم های متفاوت باشد. مجموعه دوگنبدان کوخرد را می توان یکی از بناهای موجود با گنبد اور چین در ایران به حساب آورد، این بنا دارای دو ساختار معماری با گنبد اور چین و تزئینات منحصر به فرد می باشد که در روستای کوخرد از توابع استان هرمزگان واقع شده است. تاکنون پژوهشی در راستای معرفی کامل این مجموعه و ساختار معماری موجود آن انجام نگرفته است. پژوهش ذیل به معرفی جامع این مجموعه، از نظر ساختار کلی معماری، پیشینه معماری، فرم های گنبد، تزئینات، مصالح و آن خواهد پرداخت که در مورد هر کدام چه بررسی هایی صورت گرفته است

لینک کمکی