فایل رایگان بررسي نقوش تزئيني صور فلکي در فلزکاري دوره سلجوقي (مطالعه موردي پايه مشربه 91 . 1 . 530 ، دوات دان غزنوي، مشربه (1898_592 )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقوش تزئيني صور فلکي در فلزکاري دوره سلجوقي (مطالعه موردي پايه مشربه 91 . 1 . 530 ، دوات دان غزنوي، مشربه (1898_592 ) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

عصر سلجوقی یکی از ادوار مهم در تاریخ هنر ایران می باشد که در این دوره هنرهای بسیاری به شکوفایی رسیدند اما در این بین هنر فلز کاری این دوره بسیار شاخص است و از آن به دوره طلایی فلز کاری ایران یاد می شود. در دوره سلجوقی اعتقاد به نجوم و صور فلکی و تاثیر آن در زندگی بشر بسیار حائز اهمیت بود تا آن جا که بازتاب آن را در هنرهای این دوره به ویژه فلز کاری دیده می شود در این پژوهش به مطالعه موردی (مطالعه موردی پایه مشربه به شماره ( 91 . 1 . 530 ) ، دوات دان، مشربه ,592_1898 پرداخته شده و نقوش ، اشیاء را مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش بازشناسی نقوش به کار رفته، بر شی های مذکور و شناخت نقوش صور فلکی فلز کاری سلجوقی و بررسی نقوش از نظر تزیینی، نمادین و اسطوره ای است. این پژوهش به روش توصیفی ، تاریخی و با ابزار فیش برداری و مطالعات کتابخانه ای انجام پذیرفته است

لینک کمکی