فایل رایگان بررسي وضعيت اقتصادي جامعه کشاورز و دهقان عصر ساساني ( باتوجه به ميزان ماليات)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي وضعيت اقتصادي جامعه کشاورز و دهقان عصر ساساني ( باتوجه به ميزان ماليات) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

کشاورزان و دهقانان به عنوان طبقه ای متوسط خصوصا از اواخر دولت ساسانی، به عنوان حلقه ارتباطی میان حکومت مرکزی و توده مردم در این دوران نقش ایفا میکردند . پس از فروپاشی حکومت ساسانی دهقانان در اندک زمانی توانستند خود را با تحولات جدید سازگار کنند و با وجود تحولات اجتماعی خلافت اسلامی و پدید آمدن طبقه اشراف زمیندار عرب خصوصا در ایران و فراز و نشیب های فراوان به دلیل قدمت حضور خود در بافت اصلی ساختار اجتماعی جامعه ایران همچنان باقی بمانند ضمن آن که کشاورزان به علت رکن مهم در اقتصاد ساسانی از جایگاه ویژه ای برخودار بودند و بساری از منابع در آمدی دولت ساسانی بر جامعه کشاورزی متمرکز بود .بنابر اهمیتی که کشاورزان و دهقانان در تاریخ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران در دوره ساسانی داشتند داشتند. این مقاله به بررسی اقتصادی این طبقات از جامعه ساسانی با تمرکز بر میزان در آمد و مالیات این طبقات خواهد پرداخت روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی و به صورت جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد. هدف این پژوهش بررسی بیشتر جامعه کشاورزی و دهقانی دولت ساسانی به منظور شناخت بیشتر جایگاه و نقش آنها در آن دوران می باشد.

لینک کمکی