فایل رایگان بررسي ويژگي هاي مصورسازي کتاب هزارويک شب در دوره ي قاجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ويژگي هاي مصورسازي کتاب هزارويک شب در دوره ي قاجار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

صنیع الملک مبنای تصاویر خود را بر اساس زندگی ایرانیان در سده ی سیزدهم نهاده است. او کتاب داستانی هزار و یک شب را به نحوی مصور سازی نموده که در فضاسازی ها ، رنگ ها ، طراحی پیکره ها و نقوش مندرج بر روی آن ها المان هایی از دوران قاجار وجود داشته باشد. اگر چه کتاب هزار و یک شب ریشه ی عربی دارد اما حاوی فرهنگ ها ، آداب و رسوم و عقاید ملل مختلف است. وجود کتابی همچون هزار و یک شب پیوند استواری بین گذشتگان و مردمان امروزی برقرار می سازد و هنر به تصویر کشیدن این داستان ها را در قدیم مصور سازی می نامیدند، که یکی از دلایل ماندگاری و بقای کتب ادبی قدیم تا به امروز است، این در صورتی است که در عصر حاضر بیشترین مصور سازی ها در کتب داستانی کودکان به کار برده میشود و آن را به نام تصویر سازی کودکان میخوانند. در این مقاله کوشیده شده تا با بررسی پیش زمینه ای تاریخی و هنری در عهد قاجار به شناخت ویژگی های مصور سازی کتاب هزار و یک شب اثر صنیع الملک در آن دوره ی تاریخی پرداخته شود و به این سوال پاسخ داد که چه ویژگی هایی مصورسازی های این کتاب را به تصویر سازی کودکان نزدیک می کند با بررسی های انجام شده نتایج مبنی بر این است واقع نمایی، عدم رعایت پرسپکتیو به طور محسوس و زاویه دید شخص سوم (ناظر ) ویژگی هایی است که در هنر تصویرسازی کودکان در سال های اخیر به کار برده می شود و می توان گفت داستان های مصور سازی شده ی هزار و یک شب نامرتبط با هنر تصویر سازی کودکان در عصر حاضر نیست. این مقاله به روش کتابخانه ای گرد آوری با رویکرد توصیفی، تحلیلی جمع آوری شده است

لینک کمکی