فایل رایگان تاثير مدرنيته در شعرونقاشي زنان عصر قاجار مطالعه تطبيقي در تصويرگري زن در دوره متفاوت قاجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير مدرنيته در شعرونقاشي زنان عصر قاجار مطالعه تطبيقي در تصويرگري زن در دوره متفاوت قاجار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در همه دوره های تاریخی تصویری از زن در قالب شعر و نثر ادبی دیده می شود، صورتگری و پیکره نگاری زنان از ایران باستان در نگارگری و حوزه کتاب آرایی و همچنین وصف جایگاه زن در مقام های مختلف در ادبیات امری بوده،در قاجار به دلیل بوجود آمدن تحولات گسترده اجتماعی در حوزه ادبیات و نقاشی در هم شکستگی ایجاد شد که سیمای زن هم در شعر هم در نگارگری تغییر پیدا کرد. تغییر روند نقاشی و مخصوصا تصویر نگاری زن در دو تصویر انتخاب شده که هر دو مربوط به یک دوره میباشد بررسی و تغییرات این آثار در این مقاله پاسخ داده میشود. آنچه به عنوان هدف در این مقاله پیگیری میشود، مطالعه روند چرایی و چگونگی در سه دوره سنت، گذار، تجدد غربی می باشد. در نتیجه این مقاله مشخص می گردد در پی ظهور فرهنگ غربی و مقابله هنرمندان ایرانی از هم گسستگی اسلوب های فرهنگی و آشفتگی در تمامی جوانب اجتماعی آشکار گردید و باعث چندگانگی فرهنگ عامی ، اجتماعی و هنری و ادبی در جامعه سنتی محور ایران گردیده شاعران با نگاه وسبکی متفاوت ، نقاش و سبک متفاوت سلیقه سفارش دهندگان باعث شده تصویر زن که در اشعار برین نگاری آرمانگرایانه و عرفانی با جامی به دست تبدیل به نگاری دور از شرم و حیا دستخوش لذت سفارش دهنده و جنبه ابزاری و لذت بصری گردد، ادبیات این دوره گره خوردگی مستقیم با تحولات اجتماعی دارد هر چند در طی این تحولات زنان فرهیخته و شاعر به نسبت گذشته پا به عرصه وجود بیشتری گذاشتند اما به انحطاط ادبی سوق داده شد وتغیرات تاثیر مستقیم روی هر دو حوزه گذاشت. روش این تحقیق توصیفی تحلیلی با رویکرد تاریخی است و روش گردآوری به صورت کتابخانه ای میباشد.

لینک کمکی