فایل رایگان تپه وليران دماوند، ميراثي از ادوار پارت و ساساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تپه وليران دماوند، ميراثي از ادوار پارت و ساساني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

شهر دماوند، دارای پیشینه ای کهن با آثار و بناهای تاریخی فراوان از ادوار گوناگون است. یکی از مهم ترین آثار و نمودهای تاریخی این شهر تپه ولیران میباشد، که در خود شواهدی از دوره پارت اشکانیان و ساسانی را دارد. این تپه باستانی علاوه بر نمودار کردن بخش قابل توجهی از تاریخ و فرهنگ پارتیان و ساسانیان در منطقه دماوند و شرق استان تهران، ما را از ارتباطات برون منطقه ای، که با بررسی آثار بدست آمده از کاوش های علمی باستان شناسان در این تپه مشخص شده است، آگاه میکند. علاوه بر اشیا باستانی و بخش هایی از معماری و گورستان که در این محوطه مشهود است، در بررسی هایی که با کمک علوم میان رشته ای در زمینه شناسایی دقیق تر رفتار افراد موجود در محوطه ولیران صورت گرفت، نتایج جالب و ارزشمندی بدست آمده که به شناخت ما از مردمان ساکن تپه ولیران کمک فراوانی میکند. در همین راستا در این پژوهش به بررسی کلی و همه جانبه این محوطه (تپه ولیران دماوند) میپردازیم و نتایج حاصل از فعالیت های میان رشته ای در کنار شواهد باستان شناسی موجود را که به شکل کاملا مشهود، ساختار اجتماعی و شیوه معیشتی ساکنان این تپه را بر ما آشکار میکنند، مورد بررسی قرار می دهیم

لینک کمکی