فایل رایگان تحليل معنا شناختي و ساختار روانشناختي در نگاهي نو به پيکره ها و هنر پيکر سازي تمدن ايلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل معنا شناختي و ساختار روانشناختي در نگاهي نو به پيکره ها و هنر پيکر سازي تمدن ايلامي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

از جمله آثاری که تاکنون پیرامون آن بحث های مفصلی شده هنر پیکره سازی تمدن ایلامی است. لیکن على رغم پژوهشهای بسیار در این زمینه به معنا شناسی و تحلیل ساختار روانشناختی آنها پرداخت نشده است. لذا نگارندگان مقاله سعی دارند با نگاهی متفاوت پیکره های ایلامی را تحلیل نموده و فیگور ها و حرکات و فرم بدن این پیکر کها را معرفی سازند. همچنین بواسطه همانندی با حرکات یوگا بر این هستند تا دریابند که آیا قرابت و نزدیکی میان این مفاهیم وجود دارد یا خیر و همچنین در این پژوهش به بحث روانشناختی پیکر کها از دیدگاه کارل گوستاو یونگ خواهد پرداخت . دیگر آن که این پژوهش سعی دارد تا مشخص سازد که علاقمندی هنرمندان ایلامی برای ساخت پیکرک ها بیشتر معانی مذهبی و عرفانی را در برداشته و یا شامل مفاهیم اجتماعی و اقتصادی نیز می شده است. لازم به توضیح است که برای اولین بار پیکرک های ایلامی از دو دیدگاه معناشناسی و روانشناختی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و روش کار بصور کتابخانه ای و در نهایت آماری خواهد بود. از جمله نتایج حاصله در این پژوهش مشخص گردید که تمامی پیکرک ها بیان کننده مفهوم و القاء بینش خاصی به بیننده می باشند که بی تردید دارای تعاریفی هستند همانند آنچه که ما از معانی انواع فیگورها و حالات دست در یوگا امروزه می دانیم ولیکن با این تفاوت که فیگورهای پیکره های ایلامی رمزها و علامات و نشانه های خاص خود را دارند که متاسفانه بدلیل اطلاعات ناقص و کمی که از کتیبه های این تمدن داریم از آن ها بی اطلاع بوده و تنها می توانیم مفاهیم کلی آن ها را در یابیم و مشخص سازیم که بیشترین فیگورهای پیکرک ها مذهبی و آئینی می باشند

لینک کمکی