فایل رایگان تحليل معيشت باستاني در حوزه البرز مرکزي بر اساس مکان نگاري گورستان هاي باستاني شهرستان رامسر و داده هاي قوم شناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل معيشت باستاني در حوزه البرز مرکزي بر اساس مکان نگاري گورستان هاي باستاني شهرستان رامسر و داده هاي قوم شناسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

شمال ایران از جمله مناطقی است که به جهت وضعیت خاص اقلیمی و پوشش گیاهی انبوه و میزان بارش و رطوبت فراوان و همچنین در برخی نقاط نزدیکی کوه و دریا، مطالعات باستان شناسی را به نسبت سایر نقاط ایران مشکل و یا متفاوت می کند. در این میان عمده آثاری که نسبتا کمتر تحت تاثیر موارد پیش گفته و فرسایش، آسیب دیده اند و یا دچار تخریب و اضمحلال گشته اند، گورستان های باستانی هستند که در شمال ایران بسیار گزارش شده اند. عمده این گورستان ها قبوری با معماری چهار چینهای سنگی دارند و عموما در ارتفاعات شمالی البرز بهتر به جامانده اند. از جانمایی این گورستان ها و تطبیق آنها با شواهد معیشتی فعلی مردم منطقه و بهره گیری از اطلاعات قوم - باستان شناسی منطقه، اطلاعات جدیدی حاصل شده که در این مقاله به بحث گذاشته شده است. طی بررسی های باستان شناختی انجام شده در منطقه، 40 گورستان مربوط به عصر آهن و دوره های تاریخی در محدوده سیاسی شهرستان رامسر شناسایی شد که تماما دارای ساختار چهار چینه سنگی با پوشش تخته سنگ های بزرگ است. اکثر گورستان های شناسایی شده در مناطق نیمه جنگلی و مراتع و همچنین در کنار راه های مالرو کوهستانی قرار دارند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که عمده این گورستان ها در مسیرهای کوچ فصلی و عمودی چوپانان منطقه قرار گرفته اند و این مسئله می تواند نشانی از تداوم سنت های زندگی از گذشته تاکنون باشد

لینک کمکی