فایل رایگان تکنيک نقاشي پشت شيشه، هنري در آستانه فراموشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تکنيک نقاشي پشت شيشه، هنري در آستانه فراموشي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

یکی از مکاتب شاخص نقاشی ایران در طی دوران زند و قاجار مکتب نقاشی پشت شیشه است. این سبک نقاشی هنری وارداتی در طی دوران صفویه است که تحت تاثیر فرهنگ بومی ایران قرار گرفته و در طی دوران زند و قاجار در راستای ترسیم مضامین گوناگون هنری آمیخته با فرهنگ سنتی ایران و مضامین خاص مذهبی بکار گرفته شده است. نقاشان و هنرمندانی همانند؛ علی اشرف و آقا صادق با بهره گیری از شیشه درخشش و شفافیت بی بدیلی را برای بیان مفاهیم مذهبی و هنری ارزشمند همانند؛ واقعه کربلا، نقاشی های تزئینی مرکب از گل و مرغ، پرتره ها، دورنما و منظرهها به ارمغان آورده اند. با این وصف دوران اوج این سبک از نقاشی به تناسب دیگر سبکهای رایج کوتاهتر است، و در نتیجه تحولات سیاسی و تغییر حکومت ها به تدریج از شمار سفارش دهندگان نقاشی پشت شیشه کاسته شده است، تا جایی که از ترسیم مفاهیم ارزشمند تهی گردید، و امروزه در ورطه فراموشی قرار گرفته است. شاید بتوان از طریق بیان ویژگیها و خصوصیات این سبک هنری اهمیت آن را مجددا در عرصه فرهنگی باز آفرینی نمود تا هنرمندان و پژوهشگران به مطالعه گسترده تر در خصوص آن بپردازند، و این هنر بتواند شکوه گذشته خویش را بازیابد

لینک کمکی