فایل رایگان حمام پوراشرف بنايي از اواخر دوران قاجار در شهرستان دره شهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حمام پوراشرف بنايي از اواخر دوران قاجار در شهرستان دره شهر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

اهمیت ساخت حمام به عنوان مکانی که ارتباط بسیار مستقیمی با اصول اعتقادی و آداب اجتماعی دارد، امری آشکار و پیش از این در کتب و مقالات بسیاری در این باره مطالبی ارائه شده است. متاسفانه و براساس پژوهش های به چاپ رسیده، از آغاز دوره اسلامی تا قرن هشتم هجری، نمونه ای پابرجا از حمام های عمومی برجای نمانده است و بیشتر اطلاعات موجود در این باره برگرفته از متون و منابع تاریخی و جغرافیایی است. اما از دوره صفویه به ویژه دوره قاجار حمام های بسیاری در ایران ساخته شده و نمونه های بسیاری از آنها در سراسر ایران باقی مانده است. یکی از حمام های موجود از دوره قاجاریه، حمام پوراشرف در شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام است. با توجه به اینکه تاکنون تنها نگاهی توصیفی بر کالبد معماری این بنا در برخی از منابع به چاپ رسیده حاکم بوده است، هدف اصلی این پژوهش، بررسی، مطالعه و تمرکز بر ساختار معماری و نوع کاربری (خصوصی یا عام المنفعه) این بنا در شهرستان دره شهر براساس مطالعات معماری و مصاحبه های شفاهی با ساکنان بومی روستای شیخ مکان است. سوالات اصلی پژوهش عبارتند از : ساختار معماری حمام پوراشرف از چه بخش های تشکیل شده است 2: با استناد به مطالعات انجام شده کاربری این بنا و کارکردهای احتمالی آن در شهرستان دره شهر چه بوده است نتایج پژوهش نشان میدهد، همانند حمام های موجود در ایران، فضای داخلی حمام پوراشرف از سه بخش بینه، میان در و گرمخانه با تزییناتی چون طاقهای هلالی و اندود گچ است. این بنا از نوع حمام های روستایی در دوره قاجار و یک بنای شخصی و مخصوص شخص خان( صیدمحمد خان پوراشرف و خانواده ایشان بوده و هیچ گونه کاربری عام المنفعه ای نداشته است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعات میدانی و کتابخانه ای است

لینک کمکی