فایل رایگان دخمکهاي درهمال، شواهدي نويافته از تدفين مزديسنان ساساني در دامنه کوه ابرج- مرودشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان دخمکهاي درهمال، شواهدي نويافته از تدفين مزديسنان ساساني در دامنه کوه ابرج- مرودشت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

تدفین از جمله مدارک مهم و ارزشمند در شناخت مذهب و ایدئولوژی دوره ساسانی به شمار می رود که تاکنون گونه های کمی از آن در فعالیت های باستان شناختی مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس در پژوهش حاضر، ساختارهای تدفینی (دخمکهای) دره مال (به عنوان شواهد باستان شناختی در ارتباط با تدفین - های مزدیسنان) با هدف شناسایی، معرفی و تحلیل کارکرد آنها مورد بررسی و تحلیل همه جانبه قرار گرفت. در این فرایند و در گام نخست با اجرای عملیات میدانی، شواهد مادی مرتبط با این موضوع در کوه آبرج (یکی از مجموعه قلل سه گنبندان / سه تخت گزین در شاهنامه) شناسایی و بررسی شده است. سپس با رجوع به منابع تاریخی و متون مذهبی تمامی اطلاعات مربوط به نحوه تدفین و آداب و رسوم مزدیسنان استخراج گردید؛ و در نهایت با تطبیق داده های اسنادی و میدانی (رهیافت تطبیقی) نتیجه ای منطقی به دست آمد. طبق نتایج این پژوهش مشخص گردید که آثار شناسایی شده در کوه ابرج نشانگر شواهدی از آداب دفن استخوان های اجساد مردگان در ناحیه ابرج بوده؛ به طوری که می توان نمونه ساختارهای تدفینی متعلق به مزدیسنان باستان را مشاهده نمود. دخمک های موجود در این کوه (که چارچوب اصلی پژوهش حاضر را تشکیل میدهند)؛ و به فاصله اندکی از روستای دره مال واقع شده اند، یکی از جنبه های امر تدفین در دوره ساسانی را نشان می دهند. این آثار که با توجه به گاهنگاری های نسبی صورت گرفته، احتمالا مربوط به دوره ساسانی هستند، جایگاهی در جهت دفن استخوان های اجساد مردگانی بوده اند که در حوالی کوه ابرج سکونت داشته اند

لینک کمکی