فایل رایگان رفع يک شبهه پيرامون مکان يابي شهر تاريخي عسکر مکرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رفع يک شبهه پيرامون مکان يابي شهر تاريخي عسکر مکرم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

شهر عسکر مکرم به عنوان مرکز کوره ای با همین نام از مهمترین شهرهای خوزستان در سده های اولیه و میانی اسلامی به شمار می آمده است. کثرت اشارات و توصیفات مورخین و جغرافیانگاران دوران اسلامی درباره این شهر و محل قراگیری آن موجب شده تا امروزه کمتر تردیدی پیرامون مکان یابی این شهر وجود داشته باشد و بقایا و آثار وسیع واقع در نزدیکی روستاهای بند قیر و جلیعه در میانه راه شوشتر به اهواز به عنوان محل این شهر شناخته می شود. با این حال و علی رغم اشاره برخی منابع سده های میانی اسلامی به مکان عسکر مکرم در نزدیکی بند قیر، تعدادی از منابع پس از صفوی، مکان این شهر را در فاصلهی اندکی از جنوب شوشتر دانسته اند. در این نوشتار با واشکافی منابع تاریخی و جغرافیایی و تطبیق آنها با برخی شواهد باستان شناختی، نادرستی مکانیابی این منابع نشان داده شده است

لینک کمکی