فایل رایگان سفالهاي منقوش گلابه اي، در مجموعه ارگ بم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سفالهاي منقوش گلابه اي، در مجموعه ارگ بم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در پژوهشهای باستان شناختی بم، گونه های سفالی مختلفی تا کنون شناسایی شده است. از جمله آنها می توان به سفالهای گلابه ای سده های نخستین اسلامی اشاره نمود. به طور کلی سفالهای سده های اولیه بدست آمده از ارگ بم شامل گونه های گلابه ای، اسگرافیاتو و لعاب پاشیده است که در این میان، سفال گلابه ای بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است. این گونه سفالی به لحاظ فرم و تزیین متنوع هستند. برخی از آنها دارای لعاب سربی رقیق یا غلیظ در زمینه بوده و از نظر رنگ زمینه نیز در دو طیف سفید یا شیری و قهوه ای تیره با نقوشی به رنگ مخالف، قرار می گیرند. نقوش هندسی، اسلیمی، دانه مرواریدی، گل سه پر، چشم طاووسی و خطوط افقی و عمودی منشعب شده از مرکز و همچنین شبه کتیبه کوفی، نقوش سفالهای گلابه ای را تشکیل می دهند که اغلب این نقوش در سطح داخلی ظروف و از مرکز تا لبه دیده می شود. نظر به اینکه سفالهای گلایه ای، در بخشهای جنوب شرق، اکثرا با رنگ زمینه قهوه ای و در بخش های شمالی و شمال شرق، اغلب با رنگ زمینه سفید مشاهده شده، مطالعات نمونه های موجود در بم نشان می دهد هر دو سبک مورد تقلید قرار گرفته است. هر چند سفالهایی با اسلیپ گلی قهوه ای که با ظرافت بهتری ساخته شده اند، بیشتر رواج داشته، اما سفالهای بدست آمده همگی بومی منطقه بم بوده که از مراکز اصلی سفالگری از شمال شرق تا جنوب شرق الگو برداری شده و مورد تقلید قرار گرفته است

لینک کمکی