فایل رایگان طبقه بندي و گونه شناسي مجموعه سفالينه هاي موزه مردم شناسي شهرستان تربت حيدريه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طبقه بندي و گونه شناسي مجموعه سفالينه هاي موزه مردم شناسي شهرستان تربت حيدريه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

آرامگاه قطب الدین حیدر که در مرکز شهر تربت حیدریه واقع شده است بر اساس شواهد، علت و انگیزه اصلی شکل گیری هسته اولیه این شهر می باشد. در پژوهش حاضر به دنبال بررسی و مطالعه سفالینه های حاصل از کاوشها و گمانه زنی های این مجموعه که در سال 1379 صورت گرفته می باشیم. به این منظور ابتدا به انتخاب نمونه های شاخص و سپس به طبقه بندی نمونه ها بر اساس شاخصه هایی از جمله خمیره، عکس، نقش و... پرداخته شد. در پژوهش پیش رو تلاش شده است که پس از طبقه بندی داده های سفالی و مقایسه گونه شناختی این داده ها با داده های سفالی بدست آمده از مناطق همجوار و محوطه های هم دوره چون ارگ تابران توس، ری، کاشان و محوطه هایی در سیستان چون زاهدان کهنه و ... بتوان ابتدا به گاه نگاری مجموعه کمک نمود و صحت و سقم اطلاعات و منابعی که به تاریخ گذاری این بنا پرداخته اند، را سنجید. بر اساس مطالعات داده های سفالی صورت گرفته، مشخص گردید که بیشتر داده های سفالی این مجموعه مربوط به قرون تا8 هجری قمری است که البته چندین قطعه سفال مربوط به قرون 3تا5 هجری قمری نیز شناسایی و مطالعه گردید. همچنین مطالعات نشان می دهد که گونه غالب و رایج در میان داده های سفالی مورد مطالعه گونه قرمز آجری بوده است

لینک کمکی