فایل رایگان طرح و نقش برشماري ويژگي هاي طراحي مرتبط با ايران در پردازش قالي پازيريک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طرح و نقش برشماري ويژگي هاي طراحي مرتبط با ايران در پردازش قالي پازيريک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

ویژگی های پرداخت طرح و نقش قالی مشهور به پازیریک به عنوان بافته ای 2500 ساله، در کنار ساختار بافت، از مباحث مهم نظریه پردازی مرتبط با آن بوده است. این پژوهش بر آن است با ارایه و استناد به شواهدی نویافته از الگوهای مرتبط با شیوه پرداخت طرح و نقش در آثار کهن و دوران متاخر ، جغرافیای احتمالی سنت های پردازش طرح و نقش مرتبط با این بافته را ترسیم نماید. مهمترین پرسش های پیش روی بدین شرح اند که: آیا می توان شواهدی خارج از گروه بافته های سنتی در ارتباط با نقش پردازی قالی پازیریک ارایه داد یا خیر سنت های طراحی مرتبط با قالی پازیریک در کدام مناطق جغرافیایی فرهنگی قابل ردیابی و مشاهده هستند شباهت های مورد اشاره بنا به کدام دلایل مستدل می نمایند آیا می توان جغرافیایی جدید و احتمالی برای خاستگاه بافت این قالی ترسیم نمود بررسی های انجام پذیرفته نشان می دهد، برخی سنت های طراحی برجای مانده در آثار تمدنی و فرهنگی جغرافیای تاریخی ایران، ویژگی هایی مشترک در شیوه طراحی و پرداخت الگوی طراحی قالی پازیریک را به نمایش می گذارند. تداوم نسبی سنت های طراحی و نقش پردازی و مشاهده موارد مشابه تا دوران معاصر، به حساب آوردن جغرافیای ایران را به عنوان خاستگاه بافت این قالی توجیه پذیر می نماید.

لینک کمکی